Phone: 0-3835-8137,038-358203

เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

วันที่ 25 .. 27 เมษายน 2561 ผอ.นุสรา หนูกลัด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและฝึกเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ The Smart Wealth Inst สพสว หลักสูตร เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา Counseling Psychology เพื่อคืนความสุขให้นักศึกษา ด้วยกิจกรรมพัฒนา EQ และวิทยาศาสตร์ความสุข ณ โรงแรมแซนด์ โมราด้า พัทยา หาดจอมเทียน ZAND MORADA PATTAYA จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรจากวิทยากร 1 อาจารย์กัมพล ราชวงษ์ 2 อาจารย์นพรุจ โลหะวชิรพันธ์ 3 อาจารย์รัตน์สุดา ราชวงษ์ จาก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ The Smart Wealth Inst สพสว

รูปกิจกรรม

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved