ตลาดนัดอาชีพ RMUTTO JOB Fair ครั้งที่ 3

ตลาดนัดอาชีพ RMUTTO JOB Fair ครั้งที่ 3

about-me
กองพัฒนานักศึกษา
23 พฤษภาคม  2561


ตลาดนัดอาชีพ RMUTTO JOB Fair ครั้งที่ 3 พบกันเร็วๆ นี้ วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี