Phone: 0-3835-8137,038-358203

เครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

เครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

วันที่31มกราคม2561 กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนำโดยนางสาวจิราภรณ์ คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทวัญดารา บีชวิลล่า กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนทั้ง 9 แห่ง

รูปกิจกรรม

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:0-3835-8137,038-358203
โทรสาร:0-3835-8140  • image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved