เครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

เครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

about-me
กองนโยบายและแผน
07 กุมภาพันธ์  2561


วันที่31มกราคม2561 กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนำโดยนางสาวจิราภรณ์ คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทวัญดารา บีชวิลล่า กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนทั้ง 9 แห่ง

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved