โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร TQR

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร TQR

about-me
สำนักงานประกันคุณภาพ
05 กุมภาพันธ์  2561


25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved