ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

about-me
กองพัฒนานักศึกษา
01 กุมภาพันธ์  2561


วันที่ 23 มกราคม 2561 นายมนตรี เรืองสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวนุสรา หนูกลัด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ จัดขึ้นวันที่ 22 ถึง 31 มกราคม 2561 ภายใต้คำขวัญ กีฬาสร้างสัมพันธ์ สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg