ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

วันที่ 23 มกราคม 2561 นายมนตรี เรืองสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวนุสรา หนูกลัด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ จัดขึ้นวันที่ 22 ถึง 31 มกราคม 2561 ภายใต้คำขวัญ กีฬาสร้างสัมพันธ์ สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved