โครงการอบรมสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือไอแทป(iTAP)

โครงการอบรมสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือไอแทป(iTAP)

about-me
กองนโยบายและแผน
23 มกราคม  2561


วันที่ 23 มกราคม 2561กองนโยบายและแผนจัดโครงการอบรมสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือไอแทป(iTAP) โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงงานในครั้งนี้ ซึ่งมีทีมงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรมอบความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย และนำองค์ความรู้ที่มีไปสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชุนชน สังคม เพื่อนำไปสู่การประกอบการเชิงพาณิชย์

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved