มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2561 สำนักงบประมาณ

มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2561 สำนักงบประมาณ

about-me
กองนโยบายและแผน
17 มกราคม  2561


วันที่ 16 มกราคม 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณะ ได้เข้าพบและพูดคุยพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2561 แก่ นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 นายอินทรายุธ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณด้านอุดมศึกษา 9 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงบประมาณ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved