เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

about-me
กองนโยบายและแผน
14 ธันวาคม  2560


ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 กองนโยบายและแผนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อทบทวนแผนและนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ แวนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved