กิจกรรมงานวันบางพระสัมพันธ์ 2560

กิจกรรมงานวันบางพระสัมพันธ์ 2560

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
15 กันยายน  2560


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทางสโมสรนักศึกษากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ ได้จัดกิจกรรมรับน้องระดับ วิทยาเขต ภายใต้กิจกรรมบางพระสัมพันธ์ ช่วงกลางวันจะเป็นกิจกรรมเข้าฐานของแต่ละคณะ โดยมีการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษา ทั้งหมด 5 กลุ่ม โดยแบ่งกันเข้าฐานกิจกรรม เป็นฐานของแต่ละคณะดังนี้ 1.สถาบันเทคโนโลยีการบิน 2.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 3.คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ส่วนในกิจกรรมช่วงเย็น จะเป็นกิจกรรม Freshy Night 2017 จะเป็นการประกวดดาวเดือนแต่ละคณะให้ดาวเดือนแต่ละคณะ มาทำการแสดงความสามารถของตัวเอง หลังจากการประกวดเสร้จสิ้น มีการตรวจผลคะแนนโหวตจากนักศึกษาและคะแนนจากคณะกรรมการ ผลประกาศออกมา ผู้ที่ได้ตำแหน่ง เดือนมหาวิทยาลัยได้แก่ นาย ปรีวร์ ตำราเรียง คณะเกษตรศาสตร์และทรพยากรธรรมชาติ ดาวมหาวิทยาลัยได้แก่ นางสาว เริ่มรัตน์ บุตรดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี