โครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟู

โครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟู

about-me
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
06 กันยายน  2560


โครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved