โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมย่อยที่ 1

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมย่อยที่ 1

about-me
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
06 กันยายน  2560


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมย่อยที่ 1 เดินทางเข้าศึกษาดูงานการส่งเริมและสนับสนุนประหยัดพลังงาน เพื่อลดภาวะโลกร้อน ณ โรงกลั่นบริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) เดินทางวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved