โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
29 สิงหาคม  2560


สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ Tourism and Geography School, Yunnan Normal University จัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน บรรยายโดย Assoc. Prof. Li Qing-lei ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 210 วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2560

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved