การประกวด Freshy boy and girl 2017

การประกวด Freshy boy and girl 2017

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
29 สิงหาคม  2560


สถาบันเทคโนโลยีการบินได้จัด กิจกรรม การประกวดดาวเดือนสาขาภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่า การประกวด Freshy boy & Girl 2017 ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ตะวันฉาย เป็นกิจกรรมของทางสถาบัน จัดประกวดขึ้นเพื่อ ค้นหา ดาวเดือนประจำสถาบันเพื่อที่จะส่งไปแข่งขัน การประกวด Freshy Night ระดับวิทยาเขตบางพระ ณ หอประชุมมังคละอุบลประกอบไปด้วย นักศึกษาและ คณาจารย์ ของสถาบันเทคโนโลยีการบิน

รูปกิจกรรม