กิจกรรมไหว้ครู 2560

กิจกรรมไหว้ครู 2560

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู 2560 ขึ้น มีผู้เข้าร่วม คณะอธิการบดีของทางมหาวิทยาลัย คณะครูอาจารย์ และ นักศึึกษาทั้งหมด 4 คณะ และอีก 1 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม โดยช่วงเช้า 7.30 - 8.30 น. เป็นช่วง คณะกรรมการตัดสินพานไหว้ครู การตัดสินนั้น ตัดสินจากจาก 1.ความสวยงามของพาน 2.ความถูกต้องตามมาตรฐานของพานไหว้ครู 3.ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เวลา 8.30 น. เป็นช่วงเวลาที่คณาจารย์และนักศึกษาลงทะเบียน เวลา 9.00 น. เป็นช่วงเวลาของพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เวลา 9.45 น. เป็นการประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ผลการตัดสินออกมาว่า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย และ ฝ่ายหญิง นั้น ได้แก่ พานไหว้ครูของสถาบันเทคโนโลยีการบิน ครับ ขอแสดงความยินดีกับสถาบันเราด้วยที่ปีนี้ เราได้ตำแหน่งรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง ฝ่ายชาย และ ฝ่ายหญิง เวลา 10.00 เสร็จกิจกรรม นักศึกษาเดินทางกลับที่พักอย่างปลอดภัย

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved