การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมปกแข็งหนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมปกแข็งหนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

about-me
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 สิงหาคม  2560


กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมปกแข็งหนังสือ" และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved