บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน

บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน

about-me
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 สิงหาคม  2560


บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน" โดย คุณนิวัต พุทธประสาท นักเขียน บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์แม่นวรรณกรรม ณ ห้องประชุมตะวันฉายกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved