โครงการอนุรักษ์วัฒนาธรรมเกษตรวิถีไทย สืบสานประเพณีภูมิปัญญาและการปลูกข้าวของไท

โครงการอนุรักษ์วัฒนาธรรมเกษตรวิถีไทย สืบสานประเพณีภูมิปัญญาและการปลูกข้าวของไท

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนาธรรมเกษตรวิถีไทย สืบสานประเพณีภูมิปัญญาและการปลูกข้าวของไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่สืบสานประเพณีการปลูกข้าวไทยแบบดั้งเดิมปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักการปลูกข้าวของไทยแบบโบราณ

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved