บุคลากรคณะวิทย์รดน้ำขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

บุคลากรคณะวิทย์รดน้ำขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

about-me
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
07 เมษายน  2560


5 เมษายน 2560 บุคลากร ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปกิจกรรม