สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธ

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธ

about-me
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04 เมษายน  2560


วันที่ 30 มีนาคม 2560 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ ตำแหน่ง Executive Chef โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยจัดอบรมในหัวข้อ การออกแบบและการประกอบอาหาร การนำเสนอและการตกแต่งอาหาร เพื่อให้บุคลากรในสาขาและผู้ที่สนใจได้รับพัฒนาความรู้ด้านทักษะด้านการประกอบอาหาร ศิลปะการตกแต่งอาหารเพื่อพัฒนาศักยภาพขอ