Food Innovation Forum 2017

Food Innovation Forum 2017

about-me
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
24 มีนาคม  2560


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดโครงการนวัตกรรมอาหาร ซึ่งผมีผลิตภัณฑ์พัดไทย "พอดีคำ" (2015) และผลิตภัณฑ์ "แนงลอนบาร์" (2016) #สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทางอาหารแห่งประเทศไทย #FoSTat

รูปกิจกรรม