คณะวิทย์ฯจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

คณะวิทย์ฯจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

about-me
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 กุมภาพันธ์  2560


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ก.พ.2560 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปกิจกรรม