กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพสถาบันเทคโนโลยีการบิน

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพสถาบันเทคโนโลยีการบิน

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
17 กุมภาพันธ์  2560


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันเทคโนโลยีการบินให้ความสำคัญกับการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งส่งผลถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตทีดี จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล อันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง ลดความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างจริงจัง

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved