กิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

about-me
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 มกราคม  2560


วันที่ 19 ม.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นความสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

รูปกิจกรรม