ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

about-me
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 พฤศจิกายน  2559


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ทำหน่วยงานออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved