ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

about-me
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
07 กันยายน  2559


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่1 -2 กันยายน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ