ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการจัดสร้างหอพระ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการจัดสร้างหอพระขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการจัดสร้างหอพระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ 2560

โอนเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระ) 
เลขที่ 986 - 4 - 19510 - 7 ธนาคารกรุงไทย 
สาขาบางพระ

ผู้ประสานงาน
นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์ 081-862-5474
นายมนตรี เรืองสิงห์ 081-984-1804
นางสาวปภัสชญาภรณ์ แพรดำ 091-885-0981
นางสาวงามจิต อินทวงค์ 081-949-8238คณะกรรมการ01
คณะกรรมการ02

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved