พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรกำหนดการ 

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐      

ณ  หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๑. กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป

๐๗.๐๐ น.     

-  ผู้ร่วมงานมาพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมมังคลอุบล

 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี

- พระสงฆ์ จำนวน  ๙  รูป มาถึงบริเวณพิธี

- ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

- ประธานในพิธีนั่งประจำที

- เจ้าหน้าที่กล่าวคำอาราธนาศีล และกล่าวคำถวายสังฆทาน ประธานสงฆ์ให้ศีล

- ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีรับศีล

- พระสงฆ์เดินรับบาตร    

-  ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

 

๒. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

๐๘.๐๐ น.

– ประธานในพิธีเดินไปยังแท่นพิธีและหยุดยืนบนแท่นพิธี (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

 - ประธานในพิธีเดินไปยังโต๊ะหมู่เครื่องสักการะพระบรมฉายาลักษณ์

- ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ

- ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

- ประธานในพิธีเดินลงจากเวที หยุดยืน ณ แท่นประธาน

- ประธานในพิธี อ่านคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ๒ รอบ  (เปิดแผ่น)                                                                                                              

๐๘.๓๐ น.  

- ประธาน ในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร                             

- เสร็จพิธี

๓. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

- กิจกรรมจิตสาธารณ Big Cleaning Day แต่ละหน่วยงาน

 

หมายเหตุ   การแต่งกาย :        

สุภาพบุรุษแต่งกายเสื้อสีขาวนวล (ติดโบว์สีดำ) กางเกงสีดำ                                                                        

สุภาพสตรีชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพสีขาวนวล (ติดโบว์สีดำ)ดาวน์โหลด กำหนดการ พิธี

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved