สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนที่มหาวิทยาลัย
    แผนที่ Google
    หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
วิทยาเขตบางพระ

    แผนที่มหาวิทยาลัย
    แผนที่ Google
    หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
วิทยาเขตจันทบุรี

    แผนที่มหาวิทยาลัย
    แผนที่ Google
    หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

    แผนที่มหาวิทยาลัย
    แผนที่ Google
    หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย

    แผนที่มหาวิทยาลัย
    แผนที่ Google
    หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

     สถานที่ตั้ง

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สำนักงานอธิการบดี

     เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

     โทรศัพท์ : 0-3835-8210(-07)

     โทรสาร : 0-3835-8140

     Website : http://www.rmutto.ac.th

 
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก