อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
 

สีประจำมหาวิทยาลัย

     ที่มาและความหมาย  :   สีน้ำเงินน้ำทะเล (sea blue) หรือสีเทอร์ควอยส์ (turquoise sea) เป็นสีที่มีความสดใส ดุจดังผืนทะเลแห่งภาคตะวันออก  ขณะที่สินแร่เทอร์ควอยส์เป็นเสมือนสัญญลักษณ์แห่งท้องฟ้าและสุริยเทพ ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้มีสติปัญญาดีและมีความสามารถเหนือผู้อื่น แคล้วคลาดปลอดภัย และมีชัยชนะเหนือศัตรู ตลอดจนอุปสรรคทั้งปวง

 

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก